Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Üretim Sektörü

Üretim Sektörü

Üretim'de maksimum karlılığı ve izlenebilirliği hedefleyen firmalardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan VegaGrup Yazılım üretim planlama programı modülleri Makina Aksam ve Parça, Gıda Üretimi, Mobilya, Halı Kilim, Tekstil ve Hazır Giyim üretimi yapan firmalar için tasarlanmıştır. VegaGrup Yazılım'ın diğer modülleri ile entegre olarak çalışabilen Lotiz ve Lyra üretim modülleri ile;

  • Üretim reçetesi programı( mamul ağacı)
  • Hammadde ve malzeme, maliyet unsurları (işçilik – enerji giderleri vb.) belirlenmesi
  • Fire ve üretim zaiyatlarının tanımlanması
  • Üretim kontrol programı ile montaj ve demontaj üretim reçetelerinin tanımlanması
  • Üretim planlama programı hammadde – malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması
  • Otomatik satın alma emirlerinin oluşturulması
  • Mamul üretim planlarının siparişe dayalı hazırlanması
  • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi
  • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin üretim takip programı ile izlenmesi
  • Üretim zaiyatlarının üretim hesaplama programı ile maliyetlere yansıtılması
  • Üretim planlama ve kontrol ile kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • İzlenebilirlik uygulamalarına yönelik LOT ( Parti No.) takib
  • Maliyet muhasebesinin genel muhasebesinin genel muhasebe ile entegre çalışabilme imkanı

Üretim'de yüksek verim ve kar almayı hedefleyen VegaGrup Yazılım üretim planma otomasyon programlarının kullanımında en önemli iki faktör Üretim Yönetimi ve Üretim Planlamadır.

ÜRETİM YÖNETİMİ

Genel Anlamda üretim girdilerin, Diğer süreçlerle etkileşimi değerlendirerek , Kaynakları Kullanarak girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere yönetilen faaliyetlerin çıktı olarak sonuçlandırılmasıdır. Üretim yapan bir işletmenin, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için malzeme tedariki ve üretimini doğru ve zamanında planlaması hayati önem taşıyor. Değişken ve zorlu piyasa koşullarında, talepleri zamanında cevaplama hedefi, çözülmesi gereken soru ve sorunları beraberinde getiriyor. VegaWin Üretim planlama ve takip programı modülünün verimli şekilde kullanılabilmesi için üretim sürecinde geçen kavramları doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim sürecinin ilk adımı Üretim Süreç analizleridir.

Bu Süreçler firmanızın verimliliğini ve etkinliğini istenilen seviyeye çıkaracaktır. Vegawin bu süreçlerde doğru kriterleri kullandırarak firmanızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayarak üretimdeki gücünüzü zirveye çıkaracaktır.

Üretim sürecinde Vega Win diğer modüllerle entegre çalışmaktadır.Üretim Sürecinde vega win üretim programı modülünün diğer modüllerle entegrasyonu üretim süreç analizinde belirlediğiniz tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde düşünülmüştür.

VegaGrup Yazılım üretim Modülü ile…

  • Mevcut taleplere karşılık tedariki nasıl planlamalıyım?
  • Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım?
  • Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim?
  • Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim? Bu ve benzeri sorularınızda VegaGrup Yazılım Üretim planlama programı çözümümüzün en önemli parçalarından olan ile Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü en büyük yardımcınız olacak.

En basit ifadeyle Üretim Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü şirketinizin talep ve tedarik dengesini sağlamanıza yardımcı olur. Modül, sistemin Ürün Tasarımı, Bütçe, Envanter, Satış, Satın alma ve Üretim Yönetimi Programı Modülleri ile tam bütünleşik çalışır. Bu sayede ürünlerinizin ve ürünleriniz için gerekli olan parçaların zaman ekseni üzerindeki yerini tespit edip üretim kaynaklarını kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Üretim yönetimi bu modül sayesinde, Üretim sistemindeki malzeme kayıtları, ürün ağacı ve rota bilgilerini temel alarak, müşteri siparişleri, satış bütçesi, talep tahminleri, bağımsız ihtiyaçlar gibi ihtiyaç oluşturan elemanları gözetip satın alma istekleri, üretim planları ve transfer siparişleri gibi ihtiyaç giderici sistem önerilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.